2010-04-06 04:35 pm UTC

Neverk praėjusių dienų
Ir metų tų jaunystės.
Aš pas tave su buteliu einu –
Atnaujinti saitų draugystės.

Tegul už lango lietūs lis
Ir vėjas kaminuose stūgaus –
Mes gersime abu už tris
Ir baubsime dainas netrukus!

Įpilki, drauge – kam sakau?
Ar dar mane gerbi – neklausiu…
Gerai aš šįkart vodkės parijau,
Bet gurkšnį gerą – dar patrauksiu!

Reklama