Dėtys angl. bilge, ol. truim – dar: triumas – laivo patalpos po apatiniu (žemiausiu) deniu; dažniausiai naudota balastui, kroviniui sandėliuoti pervežimui arba kaip podėlis (plg. klėtys); laivėje – erdvė po kajutės grindimis (pajolais).

Dėtuvėdar: rundukas – laivo ertmės, dažniausiai uždaros, skirtos smulkaus inventoriaus sandėliavimui, laikymui.

Didburė angl. main sail, ol. grootdar: grotas – pagrindinė burinio laivo burė; dėl konstrukcinių ypatumų dabar laivėse nebūtinai didžiausia, tačiau vienstiebiuose – prie stiebo pritvirtinta iš užpakalinės pusės burė laikoma užpakaline ir pagrindine (plg. papildoma užpakalinė trikampė burė dar gali būti keliama virš trapecinės formos didburės – viršburė); “apiburinant“ pilnai burinį laivą dažniausiai keliama pirmoji ir nuleidžiama paskutinė, jei sąlygos nereikalauja kitaip.

Dvyliktųjų taisyklėangl. rule of twelfths – jūrkaitos intensyvumo 6 valandų laikotarpyje apytikslio (vietos sąlygos gali įvesti paklaidas) apskaičiavimo taisyklė, pridedant jūrkaitos pikų skirtumo dvyliktąsias dalis, ir parodanti potvynio arba atoslūgio spartėjimą arba lėtėjimą, besiremianti empyrine prielaida, kad potvynio arba atoslūgio intensyvumas (vandens kilimo arba kritimo tempas) yra didžiausias jo viduryje.

Durkis dar: pasostė, paskuigalis – 1) (kurš.) laivaglis platesne prasme arba siauresne – suolelis vairagalyje, ant kurio sėdi vairininkas; 2) nesigaudantis įvarduose nepatyręs buriuotojas, sausumoje vadintinas “aulu“.

Reklama