Kilti – 1) pasukti labiau į vėją; 2) nuplaukti labiau priešais srovę upėje.

Kojakilpės angl. hiking straps – 1) kilpos ar diržai kojoms (pėdoms) burvaltėse, skirti užkišti kojas, atsveriant laivės posvyrį; 2) kilpos pėdoms ant burlentės ar banglentės.

Krantažmogis – sausumoje gyvenantis žmogiškasis sutvėrimas, kuriam svetima burligė, ir kuris dažnai serga sunkia būriavimo forma.

Kranto liga – jūros ilgesys, nenugalimas noras grįžti atgal į jūrą, pasireiškiantis jūrininkams krante.

Kristi – 1) pasukti labiau pavėjui; 2) nuplaukti labiau pasroviui.

Kulnė angl. steps – dar: stepsas – vieta, į kurią įstatoma ir fiksuojama stiebapėdė.

Reklama