Nosis – laivo ar laivės priekis, smailioji laivo dalis.

Nugarinis, nugarvėjis, nugarvėjinisangl. broad-reach, reaching, ol. bakstag – dar: bakštagas – burinio laivo kryptis ir greičiausias jo kursas, kuomet palankus vėjas pučia kampu iš laivo galo ir įstrižai jo išilginės laivo ašinės linijos; vairininkas, sėdintis laivėje ar burvaltėje priešvėjiniame laivašonyje prie vairalazdės, šiuo atveju vėją jaučia nugara (plg. iš ol. “vėjas, kuris pučia į galinę stiebavirvę“).

Nunešimas angl. leeway, drift, ol. drijven – dar: dreifas – plaukiančio laivo nunešimas į šalį nuo jo kurso linijos dėl vėjo ir srovių poveikio; nunešimo dydis gali būti apibrėžtas ir kampu tarp laivo krypties (kilio) ir tikrosios krypties (kurso).

Nusvirimas angl. diferent – dar: diferentas – išilginis laivo pasvirimas (nusvirimas), kuomet laivagalis arba laivapriekis pakyla arba nusvyra daugiau vienas kito atžvilgiu.

Reklama