Raištis angl. mooring line, ol. sjortouw, dar: švartovas – virvė, skirta pririšti laivą prie krantinės arba tam skirtų įrenginių ar plūdurų.

Raištuoti angl. to berth, to moor – dar: švartuoti laivą, švartuotis – veiksmai, apimantys laivo pririšimą prie (arba atrišimą nuo) krantinės ar tam skirtų įrenginių.

Ragas – 1) ol. boegspriet – dar: bušpritas – bemaž gulsčias stiebas laivapriekyje, skirtas pagerinti laivo nosies valdymą, iškišant bures toliau į priekį; 2) (ist. kurš.) medinės burvaltės ar panašaus medinio laivo forštevenis, priekinė korpuso konstrukcijos dalis, kuri jungiasi savo drūtgaliu su dugnu ir suveda į priekį laivašonius; ant iškilusio karinio laivo rago žuvėdai (vikingai) pamaudavo bronzinę slibino galvą priešams bauginti; tokios burvaltės ir burlaiviai neturėjo į priekį išsikišusio stiebo; 3) inkaro dalis, skirta įsirausti į gruntą.

Ragburė, raginė angl. jib, jibsail , ol. kluiver – dar: kliveris – priešakinė burė, keliama priešais priešburę (stakselį) apatiniu kampu tvirtinama prie rago (bušprito), o viršutine priekine kraštine – prie priekinės stiebvirvės (ar stiebvirvių, jei raginė ne viena); savo forma nesiskiria nuo priešburės, tačiau skirtingai nuo pastarosios, kurios apatinis kraštas tvirtinamas nosyje arba laivapriekyje, šioji yra dėka rago (bušprito) labiau išsikišusi į priekį už laivo nosies; burlaiviuose gali būti ne viena, o kelios: priešakinė raginė (dar: viršragė), vidurinė arba galinė, taip pat skrajojanti (dar: skraiduolė), kuri iškeliama aukščiau kitų ragburių.

Ringė ol. bogt – dar: buchta – 1) laivavirvės vienas pilnas sukilpavimas, jo kilpa; 2) laivavirvė, sudėta ringėmis į ryšulį.

Ringuoti dar: buchtuoti – sudėti laivavirvę ringėmis į ryšulį.

Rytys ol. oost – dar: ostas – iš rytų (E) pučiantis vėjas, Kuršmarėse – žeminis (krantinis).

Rūkana angl. mist, rus. mgla – dar: migla – lengvo rūko rūšis, kuomet matomumas didesnis, nei 1km, bet mažesnis, nei 5km.

Rūkas angl. fog, rus. tuman (ats. aštau) – 1) ore susidariusi gausi smulkių vandens lašų arba ledo kristalų sankaupa, dėl kurios horizontalus matomumas priežemio sluoksnyje yra mažesnis nei 1 kilometras; kaip ir debesys atsiranda, kai ore kondensuojasi vandens garai, tačiau nuo šių skiriasi tuo, kad yra prie žemės ar jūros paviršiaus, ribodamas matomumą ir ženkliai apsunkindamas laivybą; kadangi rūko dažniausia priežastis yra vandens ir žemės skirtingas atšilimo arba atšalimo tempas, tai buriuotojams svarbiausios yra šios keturios rūko rūšys, skirstomos pagal susidarymo ypatumus: radiacinis arba sausumos (garuoja šiltesnis vanduo – išsisklaido pašilus arba prie vėjo), advekcinis arba jūrinis (šiltas kranto oras užslenka virš šaltos jūros – ilgalaikis), orografinis arba pakrantės (oras nuo jūros susiduria su stačiu krantu, kyla, susidaro rūkas viršuje arba žemi debesys), frontinis arba cikloninis (šaltu metu ciklono šiltasis frontas susiduria su šaltomis masėmis); 2) terpė, kurioje paklysta vargšai ežiukai, eidami į svečius pas savo draugus meškiukus, o po to gaunasi baisi iš to istoriniai animaciniai filmukai, kurių prisižiūrėję nakčiai negali užmigti vaikiukai.

Reklama