Žalias – amer. lumber dar: griozdas – 1) nepribrendęs, nepatyręs buriavime; 2) sunkesne jūrligės forma sergantis (dar: pažaliavęs, žaliasnukis); 3) kreipinys į sugėrovą, prisipažįstant laikinai netekus regėjimo (apakus), kurio ugninis vanduo buvo suvartotas šiam nežinant, nukreipiant kalbą į nelaimėlio nardymo išskirtinius sugebėjimus.

Žemas vanduoangl. low water – paskutinė, žemutinė atoslūgio fazė, iškart po atoslūgio esantis žemiausias vandens lygis, po kurio vanduo daugiau nekrinta ir ateina eilė potvyniui.

Žemiau – 1) laivo padėtis kito laivo ir vėjo atžvilgiu, kuomet duotasis laivas yra labiau pavėjui už kitą laivą; 2) laivo padėtis kito laivo ir upės srovės atžvilgiu, kuomet duotasis laivas yra labiau pasroviui už kitą laivą; kanale dažniausiai pažymima navigaciniais ženklais pirmumo kryptis, jei srovės nėra ar nustatyti sunku.

Žiburiai – naktinės navigacijos pastovaus intensyvumo ir spalvos šviesos šaltiniai; gali būti laivo, kranto arba plūdurų.

Žuvgaudisdar: žvejas, meškeriotojas – nesavaeigė, užsiinkaravusi arba esanti nunešime (dreife) buriavimo kliūtis, dažniausiai atpažįstama su kokias nors pamerktais keistais padargais (froidistinių psichoanalitikų požiūriu – sublimuotais faloimitatoriais), bandanti jais pagauti žuvį; dažniausiai sutinkama laviruotėse, o piktybiniai priskirtini alkanišių kategorijai.

Žuvėdas – 1) (istor.) “žuvį ėdantis“, vikingas, ateivis iš Skandinavijos (tie, kur “vo, mažum tę biskį tep i kietesni“ buvo, tai, lietuvių supratimu, ėdė žolę kaip arkliai – kopūstus, todėl vadinti “vokiečiais“; nors sako, kad piktžolė “kietis“ – tai atėjūnų vokietukų maistas arba su jais dera kovoti galvas kapojant kaip Lietuvos herbas prisakęs, tačiau padavimai ir sakmės čia yra apgaubti būtoviškos laiko rūkanos); 2) (dab.) švedas; 3)  žuvgaudis, buriavimo kliūtis, gaudanti žuvį laviruotės kurse, o piktybiškas jo apsireiškimas yra alkanišius.

Žuvis – 1) geriausia tai yra dešra, ir netgi buriuotojui; 2) nebyli ir kartais valgoma, jei dar ir pagaunama, jūros gyvasties dalis; 3) estas, dažniausiai – kuomet būna lietuvio sugėrovas.

Reklama